Músicos XL Pascua Xoven Arousa

Os músicos da Pascua Xoven de Arousa comenzan os seus ensaios para esta nova edición.


Con eles a Pascua Xoven de Arousa, que neste curso cumpre a súa XL edición, segue a ser unha mociña con vida e propostas suxerentes para a nosa mocidade.