logo asociacion

 Asociación Cultural A Nosa Señora da Xunqueira

Presidenta: Mónica Rubianes

Secretaria: Carmen Callón

Tesoureiro: Ramón Bouzas

Vocais: Mari Cambeiro, Ana Abuín, Diego Rubianes e Inma Otero

Teléfono: 986 50 22 96
Correo electrónico: asociacion@axunqueira.com

logo asociacion

 

Localización:

maps embed