Cambio da xunta directiva

O pasado venres 18 de decembro de 2009 tivo lugar a reunión da Asociación na que, entre outras cousas, tivemos cambio da xunta directiva, quedando esta composta da seguinte forma:

Presidenta: Mónica Rubianes

Vicepresidenta: Ana Acha

Secretaria: Carmen Callón

Tesoureiro: Ramón Bouzas

Vocais: Mari Cambeiro, Ana Abuín, Diego Rubianes e Inma Otero