Evanxeo do domingo 25-01-2015

Evanxeo domingo 25 de xaneiro de 2015: INFANCIA MISIONEIRA

25-01-2015.ppt

Parroquia:

– Do 18 ao 25 de xaneiro semana da oración pola unidade dos cristiáns.

Semana Oracion Unidad Cristianos 2015

– O domingo 25 celeebraremos a Xornada da Infancia Misioneira

InfanciaMisionera2015

 Pascua Xoven Arousa:

– O sábado 31 de xaneiro reunión do Secretariado da Pascua Xoven Arousa.