Domund 2010

 Cartel Domund 2010DOMUND…A palabra (DOmingo MUNDial) evoca o mandato misioneiro de Xesús: ‘Ide por todo o mundo… ‘.

 Grazas aos misioneiros, o penultimo domingo de outubro celébrase esta Xornada misioneira. Por iso este mes é para a Igrexa ‘Outubro Misioneiro”.

 Baixo o lema “Queremos ver a Xesús”  Benedicto XVI enviou unha Mensaxe para este día, onde nos invita a tomar parte activa no anuncio do Evanxeo.

 Pon como exemplo ao apóstolo Felipe, a quen uns gregos- pagáns- pídenlle un favor:  “Queremos ver a Xesús” (Jn 12,21). E el lévaos ata Xesús.
 Esa é precisamente o labor dos misioneiros, dos que están na misión e dos cristiáns que están aquí.

 Para os máis pequenos podedes descargar esta lámina para colorear.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/HOHBqOgk_L0″ frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>