Oración San Francisco

Día de San Francisco:

Señor,
fai de min un instrumento da túa paz;
onde haxa odio, poña eu amor;
onde haxa of ensa, poña eu perdón;
onde haxa discordia, poña eu harmonía;
onde haxa erro, poña eu verdade;
onde haxa dúbida, poña eu fe,
onde haxa desesperación, poña eu esperanza;
onde haxa tebras, poña eu luz;
onde haxa tristeza, poña eu ledicia.

Señor:
que non me empeñe tanto en ser consolado como en consolar;
en ser comprendido como en comprender;
en ser amado, como en amar;
porque dando, se recibe;
esquecendo, atópase;
perdoando ése perdoado;
morrendo, resucítase á vida.
Fai de todos nós, instrumentos da túa Paz.

Cruz Tau