L Pascua Xoven Arousa 2023. Paga a pena seguir... Do 21 ao 23 de abril