Sábado 26 de xuño . Eucaristía presidida polo bispo auxiliar de Santiago de Compostela, don Francisco José Prieto.