"Non podemos quedarnos enclaustrados na parroquia, na nosa comunidade, cando tantas persoas están esperando o Evanxeo"  Papa Francisco.

Enlaces de interese

Descrición Dirección
 Delegación Pastoral de Xuventude
 http://www.depasxuventude.org
 Santa Sé
 http://www.vatican.va
 Scouts de Galicia - Escutismo católico galego -

 http://www.scoutsgalicia.org
 Cáritas
 http://www.caritas.es
 http://www.caritas-santiago.org
 Arcebispado de Santiago de Compostela

 http://www.archicompostela.org

 Plan Pastoral Diocesano


 http://www.pastoralsantiago.org

 Centro de Orientación Familiar (COF)


 http://cofsantiago.wordpress.com

 

 

Tagged under Enlaces